Arizona et Nouveau Mexique - jpj
Saguaro NP
Tombstone

Tombstone

On Christmas day

Tombstone